Europrojekty

Projekty financované s podporou Európskej únie

Projekty financované s podporou Europskej únie

SK_2

Rozšírenie produktu DS AML o Blockchain štruktúrne operácie

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Výzva: OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17
Celkové oprávnené výdavky projektu: 890 500,30 €
Požadovaná výška NFP: 623 350,21 €
Miesto realizácie projektu: Žilina

Pozrieť projekt
SK_2

Vytvorenie zariadenia na automatický a manuálny zber informačných aktív a ich následné hodnotenie pomocou Monte Carlo metódy

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Výzva: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12
Celkové oprávnené výdavky projektu: 1 656 110,10 €
Požadovaná výška NFP: 1 349 729,73 €
Miesto realizácie projektu: Žilina
Partner: Žilinská univerzita v Žiline

Pozrieť projekt