Digital Systems a. s. s hrdosťou predstavuje
Projekt schválený v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra:

Rozšírenie produktu DS AML o Blockchain štruktúrne operácie

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Výzva: OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17
Celkové oprávnené výdavky projektu: 890 500,30 €
Požadovaná výška NFP: 623 350,21 €
Miesto realizácie projektu: Žilina

Finančné inštitúcie, bežní ľudia, vlády krajín dennodenne čelia hrozbám vyplývajúcim z neštandardných finančných operácií. Je mnoho ohrození, ktoré z toho vyplýva, preto je dôležité sa pred nimi účinne brániť a odhaľovať ich. Zvlášť vo svete, kde množstvo finančných operácií prebieha elektronicky, či pod rúškom neregulovaného trhu. Ako úspešne odhaľovať tieto praktiky cez elektronický systém, o tomto je náš projekt.

Informácie o projekte

Spoločnosť Digital Systems má dlhoročné skúsenosti so špecifickou oblasťou detekcie neštandardných finančných operácií, ich odhaľovania a následných analýz. Digital Systems je sám autorom úspešného produktu na odhaľovanie neobvyklých operácií a súvisiacich compliance riešení pre finančné inštitúcie s názvom DS AML (AML Anti Money Laundering). Ako dodávateľ týchto riešení spoločnosť detekovala na trhu významnú požiadavku na realizáciu hrozieb AML v časti súvisiacej s kryptomenami a Blockchain štruktúrami za nimi. Blockchain štruktúra je vo svojej podstate distribuovaná účtovná kniha, o ktorej vie celá príslušná Blochchain sieť. V súvislosti s týmto, je pomerne jednoduché vystopovať pohyb operácií a ich vznik. Ťažké je však pri neustále sa zväčšujúcom objeme informácií a dát vo svete krytomien oddeliť “čisté” operácie od tých “neobvyklých”. Preto je potrebné na základe bohatých skúseností Digital Systems so štandardnými procesmi detekcie neobvyklých operácií, aj vystavať koncept a navrhnúť riešenie pre operácie nad kryptomenami.

Preto Digital Systems, ktorý je držiteľom certifikátu MŠ SR oprávňujúceho ho vykonávať vedu a výskum, navrhol nasledujúce kroky, výsledkom ktorých by mal byť samostatný modul BlockchainAML integrovateľný do produktu DS AML, ktorý by riešil problematiku detekcie neštandardných finančných operácií pod operáciami na báze kryptomien.

Digital Systems sa bude v projekte venovať týmto témam:

  • Analyzovať Blockchain štruktúry a finančné operácie, ktoré pod nimi prebiehajú
  • Vytvoriť fungujúci produkt BlockchainAML
  • Vyskúšať, úspešne integrovať a poskytovať produkt BlockchainAML

Preto sa v rámci projektu zameria na nasledovné aktivity:

  • Analýza Blockchain štruktúr na základe spôsobu spracovania a distribúcie dát
  • Výskum operácií v oblasti digitálnych kryptomien so zameraním na prenos a bezpečnosť operácií
  • Výskum a návrh BlockchainAML modulu integrovateľného do produktu DS AML
  • Výskum správania sa BlockchainAML modulu v praxi
  • Odladenie výsledného riešenia

Zaujímavé linky a publikované výsledky